Zváranie nerezu, ocele, hliníka, liatiny

Zváranie konštrukcií, schodov, zábradlí, brán, plotov, rôznych doplnkov pre interiér a exteriér. Naváranie tvrdokovu na materiál pomocou zvárania. Zváranie metódami TIG, MIG, MAG, MMA podľa požiadaviek zákazníka.

Zváranie

Úvod

Zváranie je proces vyhotovenia nerozoberateľného spoja vytvorením medziatómových väzieb medzi zváranými časťami pri ohreve alebo plastickej deformácii alebo pôsobením oboch. Oblasť spojenia materiálov sa volá zvar. Základné pojmy z oblasti zvárania kovov definuje norma STN 05 0000.

Zváranie nerezu

Zváranie na zákazku

Nerezovú oceľ spravidla zvárame metódou TIG pomocou netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu. Podľa potreby a druhu zákazky zvárame nerez aj odvíjanou elektródou MIG/MAG v ochrannej atmosfére CO2 s Argónom.

Realizácie | Zváranie nerezu

Zváranie hliníka

Zváranie na zákazku

Zváranie hliníka a jeho zliatín pod ochrannou atmosférou (argón) MAG, TIG, plameňom s pomocou hliníkových drôtov a pasty, pretože kyslík je pri zváraní hliníka silne oxidujúci. Zvárame výhradne s profesionálnou technikou od renomovaných firiem KEMPPI (FIN), EWM (DEU), OERLIKON (FRA), SELCO (ITA).

Realizácie | Zváranie hliníka

Zváranie ocele

Zváranie na zákazku

Zváranie ocele odvíjanou elektródou MIG/MAG v ochrannej atmosfére. Máme dlhoročné skúsenosti so zváraním technologicky náročných oceľových konštrukcií u nás aj v zahraničí.

Realizácie | Zváranie ocele

Konštrukcie

Zváranie konštrukcií z ocele, nerezu, hliníka

Zváranie všetkých druhov konštrukcií rôznych veľkostí. Zabezpečujeme realizáciu formou finálnej dodávky na "kľúč" napríklad technologické montáže konštrukcií v objektoch automobilového, strojárskeho a stavebného priemyslu.

Realizácie | Konštrukcie

Pracovné stoly

Zváranie stolov z ocele, nerezu, hliníka

Zváranie na mieru dielenských a pracovných stolov s kontajnermi, montážnymi nadstavbami, svetelnými rampami a pracovnými doskami zo širokej škály materiálov do výrobných a skladových objektov.

Realizácie | Pracovné stoly

Vozíky

Zváranie vozíkov z nerezu a ocele

Zváranie rôznych druhov transportných a zásobovacích vozíkov podľa technickej dokumentácie alebo požiadaviek klienta pre objekty automobilového, strojárskeho a stavebného priemyslu.

Realizácie | Vozíky oceľ
Realizácie | Vozíky nerez

Zábradlia

Zváranie zábradlí z nerezu, hliníka, ocele

Zváranie a montáž zábradlí s výplňou z kovu, zo skla, dreva, siete, prípadne iných materiálov. Našu ponuku sme doplnili aj o bezrámové, samonosné sklenené zábradlia.

Realizácie | Zábradlia
Realizácie | Sklenené zábradlia

Schody a schodiská

Zváranie nosných konštrukcií z nerezu a ocele

Zváranie a montáž nosných konštrukcií schodiska, schodov so stupnicami z dreva, zo skla, z kovu prípadne iných materiálov vhodných do interiéru aj exteriéru.

Realizácie | Schody a schodiská

Ploty a brány

Zváranie plotov z nerezu, ocele, hliníka

Zváranie a montáž moderných plotov a brán s výplňou z dreva, zo skla, siete, prípadne iných materiálov na základe požiadaviek klienta.

Realizácie | Ploty a Brány

Regály

Zváranie regálov z nerezu a ocele

Zváranie regálov na mieru pre sklady, priemysel, gastro prevádzky a iné, s vysokou nosnosťou a rôznym typom políc podľa požiadaviek klienta.

Realizácie | Regály nerez

Prístrešky

Zváranie prístreškov z ocele, nerezu a hliníka

Zváranie a montáž prístreškov na mieru pre Váš automobil, terasu či vchod a výroba konštrukcií prístreškov podľa projektovej dokumentácie.

Ochranné rámy

Zváranie ochranných rámov z nerezu a ocele

Zváranie ochranných rámov, strešných nosičov (záhradiek) a doplnkov pre SUV, Pick up aj nákladný automobil podľa požiadaviek klienta.

Realizácie | Ochranné rámy

Chladiace zariadenie

Zváranie konzoly komína z nerezu a ocele

Zváranie konzoly pre upevnenie nádstavca chladiaceho zariadenia a osadenie komína chladiaceho zariadenia.

Realizácie | Chladiace zariadenie

Nakladacie rampy

Zváranie nakladacích ramp z ocele

Opravujeme nakladacie rampy, demotujeme konštrukcie a poškodené plechy, zvárame a spevňujeme nosné konštrukcie nakladacej rampy a premostenia.

Realizácie | Nakladacie rampy

Naváranie tvrdokovu

Špecializované zváranie

Naváranie tvrdokovu na materiál pomocou zvárania. Renovácia a opravy nástrojov naváraním tvrdokovu metódou TIG podľa požiadaviek zákazníka.

Zváranie v zahraničí

Špecializované zváranie

Naši skúsení odborníci majú niekoľkoročné skúsenosti s technologicky náročným špecializovaným zváraním a zámočníckymi prácami aj za hranicami našej republiky, v Nemecku, v Holandsku, vo Švédsku a v Juhoafrickej republike.

Galéria | Zváranie v zahraničí

Partneri