Oprava nakladacej rampy

Opravujeme nakladacie rampy, demontujeme konštrukcie a poškodené plechy, zvárame a spevňujeme nosné konštrukcie nakladacej rampy a premostenia.


Partneri